Μαρία Χατζοπούλου, ιδρύτρια.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

   Τα Γενικά Θεωρητικά μαθήματα βοηθούν στη σφαιρική γνώση της μουσικής και αναπτύσσουν ικανότητες που δεν μπορούν να αποκτηθούν παίζοντας απλώς ένα όργανο. Θεωρούνται υποχρεωτικά για όποιον θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με τη μουσική και οι τελικοί βαθμοί τους περιλαμβάνονται στους αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών «Πτυχίο» και «Δίπλωμα».
1.    Θεωρία: Είναι η γραμματική της μουσικής και η βάση για να αντιλαμβάνεται ο μαθητής τα σύμβολα, τα μέτρα, τις κλίμακες, τα διαστήματα, τις συγχορδίες κ.λ.π. Ολοκληρώνεται σε τρία έτη και η παρακολούθησή της είναι δωρεάν.
2.    Σοφέζ: Είναι η τέχνη της μουσικής ανάγνωσης και ταυτόχρονα το σημαντικότερο μάθημα του Ωδείου σε σχέση με την ανάπτυξη της μουσικής ικανότητας. Οι μαθητές εκπαιδεύονται στην ανάγνωση μελωδικών και ρυθμικών ασκήσεων αυξανόμενης δυσκολίας. Όποιος μελετήσει καλά το σολφέζ αποκτά όλα τα εφόδια που είναι απαραίτητα για μία ευχερέστερη προσέγγιση του οργάνου του, αλλά και κάθε μουσικού κειμένου. Το μάθημα πλαισιώνεται από ακουστικές ασκήσεις και μουσική υπαγόρευση, ενώ ολοκληρώνεται σε έξη έτη και συνδυάζεται με τις τάξεις Θεωρίας-Αρμονίας. Η παρακολούθησή του είναι δωρεάν.
3.    Αρμονία. Είναι η τέχνη της αρμονικής συνοδείας μίας μελωδικής γραμμής, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε ιστορικά από το τέλος της πολυφωνίας έως τον ρομαντισμό.
Είναι η βασική γνώση για να μπορεί ο μουσικός να αναλύει μουσικά κείμενα και να αντιλαμβάνεται την αρμονική τους δομή, ενώ παράλληλα του ανοίγει τον δρόμο για να εξασκηθεί στη γραφή της μουσικής, την ενορχήστρωση ή τη σύνθεση. Ολοκληρώνεται σε τρία έτη και η παρακολούθησή της είναι
4.    Ιστορία της Μουσικής. Το ενδιαφέρον αυτό μάθημα εξετάζει το μουσικό φαινόμενο 
από ιστορικής πλευράς αρχίζοντας απ’ τους αρχαίους πολιτισμούς και τις εθνικές μουσικές για να επικεντρωθεί κατόπιν στην ευρωπαϊκή και ελληνική μουσική.
Διαρκεί δύο έτη.
5.    Μορφολογία και Ανάλυση. Προϋπόθεση για να παρακολουθήσει κάποιος το μάθημα 
είναι η γνώση της Αρμονίας και αυτό γιατί εξετάζει την φόρμα των μουσικών κειμένων απ’ την εποχή της πρώιμης πολυφωνίας έως τη σύγχρονη μουσική, ενώ ταυτόχρονα αναλύονται χαρακτηριστικά έργα μεγάλων συνθετών. Είναι ουσιώδες μάθημα για κάθε προχωρημένο σπουδαστή και διαρκεί ένα έτος.
6.    Χορωδία. Διαρκεί ένα έτος κι ο σπουδαστής συμμετέχει στη χορωδία, ενώ   
      ταυτόχρονα εξασκεί τις ικανότητές του στην διεύθυνσή της μαθαίνοντας τις βασικές 
      τεχνικές διεύθυνσης. Είναι το πρώτο βήμα για να ασχοληθεί κάποιος με την  
      διεύθυνση μουσικών συνόλων.
7.    Μουσική Δωματίου και prima vista. Τα μαθήματα αυτά αν και δεν είναι θεωρητικά
             είναι υποχρεωτικά για όποιον ενδιαφέρεται να αποκτήσει τίτλο σπουδών. Διαρκούν
             δύο έτη και η μεν μουσική δωματίου αποσκοπεί στη συνεργασία μικρών μουσικών
             συνόλων (ντούο, τρίο κ.λ.π.), ενώ η prima vista στην ανάπτυξη της ικανότητας της εκ
             πρώτης όψεως ανάγνωση.
8.    Διδασκαλία. Η διδασκαλία αρχαρίων μαθητών για δύο έτη είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος σε κάποιο απ’ τα αναγνωρισμένα όργανα. Η διδασκαλία διεξάγεται υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων καθηγητών.
δωρεάν.

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

 

Copyright © 2013. Εθνικό Ωδείο Νεαπόλεως - All Rights Reserved