Μαρία Χατζοπούλου, ιδρύτρια.

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

Η μουσικοκινητική αγωγή είναι μία ολοκληρωμένη αγωγή που απευθύνεται σε παιδιά τις προσχολικής ηλικίας. Στόχος της μουσικοκινητικής αγωγής είναι τα παιδιά να καλλιεργήσουν τις σωματικές, πνευματικές και ψυχικές τους ικανότητες. Σημαντικό στοιχείο της μουσικοκινητικής αγωγής είναι ότι η διδασκαλία διεξάγεται μέσω του παιχνιδιού και έτσι μέσω μίας βιωματικής εμπειρίας ενεργοποιούνται όλες οι αισθήσεις, με αποτέλεσμα η μάθηση να έρχεται αβίαστα. Η δυνατότητα της έντονης παρέμβασης και ενεργής συμμετοχής που προσφέρεται στα παιδιά κατά τη διάρκεια του μαθήματος τους δίνει ιδιαίτερη χαρά. O συνδυασμός της μουσικής με τη κίνηση είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην κατανόηση βασικών εννοιών σχετικά με το χώρο, το χρόνο και τη κίνηση. Επίσης η επίδραση της μουσικοκινητικής έχει αντίκτυπο στο ψυχοκινητικό, συναισθηματικό αλλά και στο διανοητικό τομέα της ψυχής του παιδιού. Στόχος της μουσικοκινητικής αγωγής είναι προσανατολίζοντας την αυθόρμητη κίνηση του παιδιού να του διδάξει κάποιες βασικές μουσικές έννοιες, αλλά και να ενθαρρύνει την ομαλή ανάπτυξη του, θέτοντας το ικανό ,να αγαπήσει και να πραγματώσει τη μουσική, μέσω μιας διαδικασίας η οποία θα δημιουργήσει στο παιδί αίσθημα χαράς ,ισορροπίας και ευτυχίας.

Πιο συγκεκριμένα το μάθημα της μουσικοκινητικής αγωγής βοηθά το παιδί
    να γνωρισει και να βιώσει τον ρυθμό και τις άλλες έννοιες της μουσικής
    να αναπτύξει τις κινητικές του δεξιότητες
    να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα του με τη βοήθεια των διάφορων ήχων ,του λόγου και της μουσικής
•    να αναπτύξει τη φαντασία του
•    να κοινωνικοποιηθεi

 Το μάθημα γίνεται σε μικρές ομάδες παιδιών, με συνεργατική διδασκαλία αλλά και με εξατομικευμένη, ώστε το κάθε παιδί να έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης και προόδου.

'Oλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα από ακουστικά παιχνίδια(ακουστική παρατηρήτηκότητα, διάκριση των ήχων), από φωνητικές δραστηριότητες, το τραγούδι,κινητικά παιχνίδια, παιχνίδια κατασκευών(π.χ. κατασκευές οργάνων), ηχοιστορίες και αυτοσχεδιασμούς των παιδιών σύμφωνα με το σύστημα Orff αλλα και νεότερες προσεγγίσεις του μαθήματος

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

 

Copyright © 2013. Εθνικό Ωδείο Νεαπόλεως - All Rights Reserved