Μαρία Χατζοπούλου, ιδρύτρια.

Χορωδία

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013


Το ομαδικό τραγούδι, η χορωδία δηλαδή, είναι η πλέον αρχέγονη αλλά και διαχρονική –άρα και σύγχρονη- μορφή μουσικής συνεργασίας.
Το τραγούδι από μόνο του είναι τρόπος έκφρασης, πηγή ικανοποίησης κι αισθητικής απόλαυσης, πόσο μάλλον όταν αυτό γίνεται ομαδικά.
Μόνο η συμμετοχή σε μία χορωδία μπορεί να κάνει κάποιον να νιώσει τα συναισθήματα και την ενέργεια που δημιουργούνται κατά τη στιγμή της εκτέλεσης ή της πρόβας. Επειδή πάνω απ’ όλα είναι μια βιωματική εμπειρία.
Η μουσικοπαιδαγωγική αξία της παιδικής και νεανικής χορωδίας συνίσταται όχι μόνο στα παραπάνω, αλλά επιπλέον στις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούνται όπως:
-Καλλιέργεια της φωνής και της ορθοφωνίας μέσα από ασλήσεις.
-Ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας μέσω της πολυφωνίας.
-Σωστή τοποθέτηση της φωνής, μέσω της τεχνικής του τραγουδιού.
-Βελτίωση της ικανότητας μουσικής ανάγνωσης (σολφέζ).
-Γνωριμία με το χορωδιακό ρεπερτόριο όλων των εποχών.
-Γνώση του ελληνικού τραγουδιού, παραδοσιακού και νεότερου.
-Κατανόηση της αξίας της συνεργασίας (κοινωνικοποίηση).
-Επαφή με το κοινό μέσω των συναυλιών.
-Και το σημαντικότερο, καλλιέργεια και ανάπτυξη αισθητικού κριτηρίου.
Το μάθημα της χορωδίας είναι δωρεάν για τους μαθητές του Ωδείου, ενώ είναι επίσης ανοιχτό για κάθε ενδιαφερόμενο.

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

 

Copyright © 2013. Εθνικό Ωδείο Νεαπόλεως - All Rights Reserved